Algemene ledenvergadering

Aan het begin van een kalenderjaar, doch uiterlijk 1 april, wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens deze jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid en doet verslag van de activiteiten.

Ook wordt in deze vergadering, indien van toepassing, de bestuursverkiezing gehouden.