Doelstellingen

In artikel 2 van de Statuten staat het doel als volgt beschreven:
1 De vereniging heeft ten doel het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk, dialect, gebruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.
2 Al hetgeen vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste in van het woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging.
3 Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en doen veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
4 De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van godsdienst en politiek.


Een greep uit diverse activiteiten

- opgraving van de Schuurkerk aan de Kerkdreef. Honderden jaren lang was dit het godsdienstig centrum van onze gemeente. Ledevaert heeft samen met de stichting Pelicaen op deze voor Chaam zo bijzondere plaats een blijvend monument gerealiseerd;
- het plaatsen van informatieborden bij rijks- en gemeentemonumenten in Chaam;
- organiseren van lezingen en voordrachten over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld oude gebruiken die vroeger werden gehanteerd bij ambachten en over folklore van het dorp;
- fietsexcursies organiseren naar de omringende dorpen met bezoek aan oude boerderijen, monumenten, kerken en kapelletjes, natuurgebieden;
- in de zomermaanden wordt de Chaamse kilometer diverse keren gelopen o.l.v. een gids langs een aantal bezienswaardigheden die het dorp rijk is.