Verwante websites

Klik op de naam in de linkerkolom om naar de betreffende website te gaan.

 

Erfgoed Brabant

spant zich in voor het behoud en het creatief benutten van het Brabantse cultureel erfgoed.
Brabants Heem
is dienstbaar aan de belangen van de heemkunde-kringen in de provincie Noord-Brabant en zet zich in voor de versterking van de beleving van erfgoed en van heemkundebeoefening in al zijn facetten.
Thuis in Brabant Brabant kent een lange en rijke geschiedenis, vol verhalen die zijn vastgelegd in films, foto's, boeken, prenten, kaarten en schilderijen. Thuis in Brabant biedt je de mogelijkheid deze schatten te ontdekken.
Stamboominformatie
maakt het u mogelijk om gratis uw genealogische gegevens te laten publiceren. U kunt hierbij denken aan uw kwartierstaat, parenteel, bidprentjes-verzameling of gehele gegevensverzameling.
Historische Vereniging Brabant heeft als doel de geschiedbeoefening in en over Noord-Brabant te stimuleren en organiseert studiedagen, excursies, debatten en lezingen.
Carel de Roy maakt en houdt het verleden toegankelijk door het vastleggen en bewaren van gegevens in beeld, geschrift en voorwerpen met betrekking tot het erfgoed van Alphen(gemeente Alphen-Chaam) en Riel(gemeente Goirle).
 Amalia van Solms
houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om belangstelling te wekken voor de tweelinggemeente Baarle-Hertog (B) - Baarle-Nassau (NL) in heden en verleden, kennis ervan te vergroten en het waardevolle van vroeger te behouden.
 Molenheide onderzoekt en bestudeert de plaatselijke geschiedenis, het volksleven en het landschap en werkt mee aan het veiligstellen van het historisch erfgoed van de gemeente Gilze-Rijen en maakt heemkunde toegankelijk voor iedereen.
Paulus van Daesdonck is de heemkundekring voor de voormalige gemeenten Ginneken en Bavel. Dat zijn de dorpen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout.
Erfgoedbank Hoogstraten De Erfgoedbank Hoogstraten wil het rijke erfgoed, dat Hoogstraten en haar deelgemeentes bezitten, ontsluiten voor een groot publiek.
blog.eyeopen.nl Informatie voor (aanstaande) eigenaren van gemeentelijke monumenten die op het punt staan zelf hun monumentale pand te verbouwen of te restaureren